АКСТЪР Темида
АКСТЪР Темида
 

АКСТЪР Темида е система, която създава и поддържа регистър на съдебните дела, водени от администрацията по един или друг повод. Системата е предназначена за специалистите от юридическите отдели/ дирекции. Тя им позволява да работят в екип и осигурява следене на процесите при водене на съдебните дела. След регистрацията на заведено дело с участие на общината, системата започва да го следи автоматично. При всяко стартиране на програмата тя подсеща, ако не е назначен процесуален представител или ако общината няма информация за това, кога е следващото заседание. Чрез системата може да се проследи хронологията на заседанията по всяко дело и какво е ставало на различните заседания. 

Създадена е възможност за лесно регистриране на преминаване от едно дело към дело, което е негово продължение на по-горна инстанция. Проследяването на движението към по-горна инстанция дава възможност за наблюдение на един казус в различните свързани дела. Предвидени са възможности за описание на процесуалните представители на общината за дадено дело, за тяхната смяна, а също така се проследява за тяхната заетост с дела и заседания. Системата позволява да се извеждат различни справки, като потребителят сам избира критериите за подбор на информацията в справките.