Модул за управление на пос терминал
Заглавие

Модулът се свързва към системата АКСТЪР КАСА и позволява извършване на директно безкасово плащане на услуга в съответната администрация, отразявайки транзакцията в АКСТЪР КАСА, като отчита погасяване на задължението.