Контакти
Местоположение
София 1797, бул. "Св. Климент Охридски" №8
Технически Университет - София
бл. 2, ет. 5, лаб. 2520, 2518, 2530
 
Контакти

(+3592) 965-24-24
(+3592) 965-34-69
 
Заглавие:
Съобщение:
Име:
Електронна поща:
Тип:
Стойността от изображението: