Новини
Сертифициране на система АКСТЪР КАСА
11.02.2019

Уважаеми колеги,

Във връзка с изисквания на НАРЕДБА Н-18  за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, Ви информираме, че предстои сертифициране на продукта АКСТЪР КАСА, след което системата ще бъде дистанционно актуализирана. Във връзка с това, моля да направите заявка за актуализация на продукта АКСТЪР КАСА на адрес office@acstre.com, като посочите следните данни:

  • Организация: (име): …………….
  • Лице за контакт: (Име, телефон): ……………….
  • Модел на осъвремененото фискално устройство, с което разполагате: ...........

При възникнали въпроси свържете се с нас на телефон 02/ 965 3469 или на email: office@acstre.com.

Инсталацията ще се извършва по реда на подадените заявки.

С уважение:

Екип на СГ АКСТЪР