Новини
Във връзка със запитвания за работа с електронни документи
16.10.2018

Уважаеми колеги,

Във връзка със запитванията как ще се работи с електронни документи и трябва ли да се разпечатва входящия електронен документ, за да може да бъде обработен от Ръководителя (Кмета), Ви информираме:

  1. Очакваме в най-кратко време да се приеме Наредба за вътрешния оборот на електронни документи в администрацията. Тя ще съдържа основните принципи за работа с електронни и като изключение с хартиени документи. Наредба ще определи посоката и темпа на реализация на електронното управление в следващите години.
  2. Според чл. 2 ал. 1 от проекта на Наредбата се изисква всеки ръководител да утвърди вътрешни правила за организацията на оборота на документите, съответстващи на спецификата на дейността и структурата на администрацията.

 

Софтуерна група АКСТЪР ще съдейства на всяка администрация, която използва продуктите АКСТЪР, в най-кратък срок да създаде работеща технология за безхартиен обмен на документи, в съответствие с Наредбата. Ще Ви бъдат предоставени допълнителни модули към системата АКСТЪР ОФИС, които ще автоматизират дейността на служителите. Разработената технологията на работа ще бъде оформена като типов документ „Вътрешни правила за организацията на оборота на документи“, който заедно с „Ръководството за работа със системата АКСТЪР ОФИС“ ще позволи да се реализират идеите за електронно управление в администрацията.

 

С уважение,

Екип на СГ АКСТЪР