Образование
На територията на община Белица има 2 средни общообразователни училища, 3 основни и 1 ОДЗ. Липсата на средства спъва развитието на образованието в общината. Училищната мрежа изостава по отношение на новите средства за обучение и информация - компютрите. Необходимо е разкриване на нови паралелки, които да дават съвременна професионална насоченост на учениците с цел бъдещата им реализация. Направени са стъпки за разкриване на 2 специалности - “Мениджмънт на туризма и хотелиерството” и “Дървопреработване”, но поради липса на база за тяхното откриване, се отлага във времето. Това е и причина все по-голяма част от учениците да търсят по-добро обучение и реализация в по-големите градове - Разлог, Благоевград. Средно Общообразователна Училище ”Св. св. Кирил и Методий” - Белица спечели проект по програмата “Между училищна инициатива”, благодарение на който бяха закупени 7 броя компютри, лазерен принтер, цифрова камера, оборудван беше кабинет, организирани бяха обучения и семинари за учениците в различни градове в страната и чужбина, комуникират с други ученици от 5 различни държави чрез доставена от програмата връзка с интернет. В момента училището работи и по други проекти.
Средно Оздравително училище “Никола Вапцаров” - Белица е учебно заведение, в което се обучават деца със здравословни проблеми /дихателни и белодробни заболявания/.

За контакти:
Средно Оздравително Училище - гр. Белица - пощ. код - 2780, тел. 07444/2226
Средно Общообразователно Училище - гр. Белица - пощ. код - 2780, тел.07444/2321
Търсене